Vissza a lap tetejére

Adatvédelmi Tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatok biztonságos és megfelelő kezelése kiemelten fontos célunk és érdekünk. Biztosítjuk Önt, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatni kívánjuk Önt az adatkezelés céljairól, eszközeiről, az azzal kapcsolatos jogairól és egyéb érintőleges kérdésekről.
 
 1. Tájékoztató célja és főbb elemei
 
Ügyfeleink személyes adatait a THEMATIC PROPERTIES INGATLANALAP (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; nyilvántartási száma: 1222-12; adószáma: 18756593-2-42; statisztikai számjele: 18756593-6810-915-01; képviseli: EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /cégjegyzékszáma: 01-10-049399; székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 32.; adószáma: 26084367-2-41), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli.
 
A jelen Tájékoztató  
Jelen Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre (a továbbiakban: „Ügyfél”), amennyiben  
Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő Ügyfeleinek személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően.
 
Adatkezelő tájékoztatja Ügyfeleit, hogy közösségi portálokon (Facebook) is végez(het) adatkezelési műveleteket: Ügyféllel kapcsolattartást, amelyek kapcsán felmerülő adatkezelésekre jelen Adatvédelmi Tájékoztató érvényes.
 
 1. Szolgáltatások nyújtása során gyűjtött személyes adatok
 
Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Ügyfél által megadott személyes adatok:
 
Szolgáltatás megnevezése Adott szolgáltatás kapcsán kezelt személyes adatok
Hírlevelekre való feliratkozás
 • név
 • e-mail cím
Kapcsolatfelvétel
 • Ügyfél által a Kapcsolatfelvétel során megadott bármely adat, beleértve az elérhetőségi adatokat is
 • közösségi médián keresztüli kommunikáció esetén: felhasználónév, elérhetőségi és minden olyan adat amelyet Ön nyilvánossá és elérhetővé tesz
 • Adatkezelő által küldött és Ügyfél által megnyitott e-mailek és más digitális kommunikációk részletei, ideértve a linkeket, amelyekre Ön rákattint (például azok, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy tudjuk, hogy Ön megnyitotta - és ha igen, mikor nyitotta meg - a kommunikációt)
Kapcsolattartás
 • Bérlőkkel, szerződött partnerekkel és azok kijelölt kapcsolattartóival történő kapcsolattartás
 
Szolgáltatások nyújtása kapcsán kezelt személyes adatok felhasználásának módja és célja:
 
Felhasznált személyes adat Gyűjtésének oka, célja Jogalapja Adatkezelés időtartama
Hírlevelekre való feliratkozás Ügyfelek tájékoztatása az akciókról, programokról Ügyfél hozzájárulása határozatlan, visszavonásig
Kapcsolatfelvétel Ügyfélkommunikáció biztosítása, Ügyfél azonosítása Jogos érdek 30 nap
Kapcsolattartás Bérlőkkel, szerződött partnerekkel és azok kijelölt kapcsolattartóival történő kapcsolattartás Szerződés teljesítése szerződéses kapcsolat és szerződésben rögzített jogok- és kötelezettségek fennállta
 
 1. Weboldal használata kapcsán gyűjtött személyes adatok („Cookie”-kal kapcsolatos tájékoztatás)
 
Adatkezelő Weboldala működtetése során jogos érdeke alapján cookie-kat és hasonló technológiákat - például: tagek és pixelek – (a továbbiakban: „Cookie”) alkalmaz, hogy a Weboldal használata során Ügyfelei vásárlói élményét javítsa és személyesebbé tegye, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldalon.
 
A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a böngészésre használt eszközön (például: számítógépén, mobiltelefonján) tárolódnak, így a használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt megnyitnak rajta. A Cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartama alatt lehet használni, illetve annak mérésére, hogy mely időközönként, milyen módon használják az adott weboldal szolgáltatásait és az azon elérhető tartalmat.
Egyes Cookie-k segítenek a weboldalakon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, a weboldal optimális működéséhez elengedhetetlenek, melyek az alábbiakat foglalják magukban:
 
A Weboldal működésének javítása Az oldal működéséhez elengedhetetlenek ezek a típusú Cookie-k, amelyek a weboldal működését, illetve az admin funkciók ellátását hivatottak javítani.
Weboldal működése A Weboldal megfelelő működéséhez szükséges, hogy az ki tudja szolgálni az Ügyfeleket.
 
Ügyfél elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-kat a böngésző beállításaiban, valamint beállíthatja, hogy a böngésző értesítse új Cookie-k elhelyezéséről. A böngészője súgójában további információt találhat a Cookie-k beállítására vonatkozóan.
 
 1. E-marketing és piackutatás
 
Amennyiben Ügyfél előzetesen hozzájárult, úgy Adatkezelő termékeivel és Szolgáltatásaival kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket küld Ügyfeleinek a megadott e-mail elérhetőségén. Ügyfél ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő által küldött kommunikációban található ’leiratkozás’ linkre kattintással.
 
Adatkezelő Ügyfeleinek véleményére mindig különös figyelmet fordít, így amennyiben Ügyfél hozzájárul, úgy piackutatási célból ügyfélelégedettséggel, ügyféligényekkel kapcsolatos kérdőíveket küld számára. Ügyfél erre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja az előző bekezdésben taglalt módon.
 
 1. Személyes adatok megosztása adatfeldolgozóinkkal
 
Az Ügyfél által megadott személyes adatokat Adatkezelő Szolgáltatásainak megfelelő minőségben történő nyújtása érdekében adatfeldolgozók kezelhetik, akik Adatkezelő nevében végeznek el bizonyos feladatokat (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók). Ilyen Adatfeldolgozók által végzett feladatok:  
Adatfeldolgozók – az Adatkezelővel kötött szerződéseik alapján – kötelesek a hatályos jogszabályokat betartva kezelni az adatokat. Adatfeldolgozók csak azokat az adatokat kezelik, amelyek ezeknek a fentiekben felsorolt feladatoknak az elvégzéséhez és az Adatkezelő utasításainak teljesítéséhez szükségesek.
 
Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozókról Adatkezelőnél kérhető tájékoztatás.
 
 1. Személyes adatok megosztása más szervezetekkel
 
Adatkezelő kizárólag az alábbi esetekben oszthat meg személyes adatokat más szervezetekkel:  
 1. Személyes adatok védelme
 
Adatkezelő számára az Ügyfelek adatainak védelme kiemelt fontossággal bír, ennek megfelelően számítógépes biztonsági eszközöket használ. Többek között, de nem kizárólag az adatok biztonságának biztosítására tűzfalakat, titkosítást is alkalmaz a nyilvántartásaiban, épületeiben pedig fizikai belépési védelmi eszközöket használ. Csak azoknak a munkavállalóinak ad hozzáférést az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges és csak a feladatainak elvégzéséhez szükséges mértékben.
 
Az Információk biztonságát azok Adatkezelőn belüli, valamint Adatfeldogozók részére/részéről történő továbbításkor is védjük az adatok titkosításával.
Adatfeldolgozó digitális, fizikai és folyamatbeli biztonsági eszközöket is használ a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához.
 
Mindazon tény mellett, hogy Adatkezelő a megfelelő technikai és szervezési eszközöket használja az Ügyfelek személyes adatai biztonságának megőrzéséhez, fontos figyelembe venni, hogy a személyes adatok 100%-os biztonságát, adatvédelmi incidensek elkerülését Adatkezelő nem tudja garantálni az internetes visszaélések, technikai kockázatok miatt.
 
Adatkezelő Ügyfeleinek személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen („EGT") belül és azokat ott is tárolhatják, továbbá ezen személyes adatokat kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok Adatkezelő megbízása alapján vagy valamelyik Adatfeldolgozó megbízása alapján. Amennyiben adattovábbításra kerül sor, úgy az általunk kötött szerződésekkel (model klauzulák útján) biztosítjuk, hogy a jelen Tájékoztatóval összhangban tiszteletben tartsák Ügyfeleink adatvédelmi jogait.
 
Az EGT-n kívüli adattovábbítással kapcsolatos további információkért – ideértve a model klauzulákat is – kérjük, kattintson ide: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu
 
 1. Személyes adatok tárolásának időtartama, személyes adatok törlése
 
Adatkezelő Ügyfeleinek személyes adatait a lehető legrövidebb ideig tárolja, ez az időtartam több tényezőtől függ, így például:  
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:  
 1. Érintett személy egyes jogai Adatkezelővel szemben
 
Az adatkezeléssel érintett személy Adatkezelővel szemben élhet személyes adatainak védelmére vonatkozó törvényes jogaival, ennek megfelelően többek között jogosult:
 
 1. bármikor elkérni a róla tárolt személyes adatokat. Évente 2 alkalommal ezen jogát ingyenesen gyakorolhatja, azon túlmenően pedig Adatkezelő költségeinek előzetes megtérítése ellenében.
   
 2. a hibás, nem megfelelő információk kijavítását kérni, amely kéréseket Adatkezelő igyekszik mihamarabb teljesíteni.
   
 3. tiltakozni személyes adatainak használatával szemben, e jogával élhet általános jelleggel, amelyet Adatkezelő megfelelő vizsgálatot követően igyekszik a körülményeknek megfelelően teljesíteni. Ügyfél tiltakozhat a direkt marketinggel szemben is, amennyiben Ügyfél a direkt marketinggel szemben tiltakozik Adatkezelővel szemben, úgy Adatkezelő befejezi az Ügyfél adatainak direkt marketing célokra való felhasználását.
   
 4. adatainak zárolását kérni, például az alábbi esetekben:
 1. adatainak törlését kérni, többek között, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
 1. hogy a rá vonatkozó, s Adatkezelő rendelkezésére bocsátott bizonyos személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bizonyos esetekben Adatkezelőtől megkapja és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Ügyfél a fentiekre vonatkozó kérelmeit, adatkezeléssel kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén terjesztheti elő Adatkezelő részére: adatkezeles@maxcity.hu
 
Amennyiben Adatkezelő az érintett személyes adatainak védelmére vonatkozó kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
 1. Bírósági jogorvoslat
 
Adatkezelő ezúton kéri az érintett személyeket, amennyiben úgy érzik, hogy Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel Adatkezelővel a XI. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa.
 
Adatkezelő tájékoztatja az érintett személyeket továbbá, hogy adatvédelemhez fűződő jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
 
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
THEMATIC PROPERTIES INGATLANALAP
Adatkezelő
 
EN