Vissza a lap tetejére

Keresd a húsvéti tojásokat! játékszabályzat

Kategóriák

2022.04.11.

„MAXCITY – KERESD A HÚSVÉTI TOJÁSOKAT 2022” FACEBOOK ÉS INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
 
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1  A „MAXCITY – KERESD A HÚSVÉTI TOJÁSOKAT 2022” elnevezésű Facebook és Instagram nyereményjáték szervezője: Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.; adószám: 18756593-2-41) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1  A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) és/vagy Instagram profillal („Instagram profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt 

2.1.1.  a https://www.instagram.com/maxcity.official/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Instagram”) található „MaxCity” elnevezésű Instagram rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a 2022. április 11. napján 10 óra 00 perckor posztolt felhívásra – a posztra adott kommentben – megírja, hány húsvéti tojást lát a megosztott képen. A játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a kommentjében megjelölje két ismerősének Instagram profilját is, továbbá a komment mellett kövesse a @maxcity.official Instagram oldalát. Játékos a játékban való részvétellel a Szervező rendelkezésére bocsátja az Instagram oldalon megadott, 2.1.3 pontban meghatározott adatait; és/vagy

2.1.2.  a https://www.facebook.com/maxcitytorokbalint domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) található ”MaxCity” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a 2022. április 11. napján 10 óra 00 perckor posztolt felhívásra – a posztra adott kommentben – megírja, megírja, hány húsvéti tojást lát a megosztott képen, ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott, 2.1.3. pontban meghatározott adatait, továbbá

2.1.3.  a válaszadásával egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook és Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook és/vagy Instagram regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, Instagram felhasználónév, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2.  A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos platformonként összesen egy-egy (1-1 db) Pályázat beküldésére jogosult.

2.3.  A Játékból ki vannak zárva a Thematic Properties Ingatlanalap dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4.  A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján és/vagy az Instagram profiljuk (nicknév) alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5.  Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.6.  Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7.  A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált Facebook profilon és/vagy saját Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által Facebook vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.8.  A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.  A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.  A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook és/vagy Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook és/vagy Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.11.  A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2022. április 11. napján 10 óra 00 perctől – 2022. április 18. napján 23 óra 59 percig.

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2022. április 18. napján 23 óra 59 perc.

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1.  A Szervező a Játék során 2022. április 11. napján 10 óra 00 perckor kiposztol egy-egy felhívást a Facebook és az Instagram oldalára.

Facebook

„Közeleg a húsvét, indulhat a TOJÁS KERESÉS!

JÁTSSZ VELÜNK ÉS NYERD MEG a 3 db MaxCity vásárlási utalvány egyikét! Mit kell tenned?

Eldugtunk jó pár tojást a képen, találd meg az összeset! Összesen hány tojást látsz a képen?

A megfejtéseket kommentben várjuk, a helyes választ beküldők között Facebookon 2 db, Instagramon további 1 db 25.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki 2022.04.20-án.

Játssz velünk Instagramon is! ???? @maxcity.official

Kellemes húsvétot és jó játékot kívánunk! ????

A játék ideje: 2022.04.11. 10:00 - 2022.04.18. 23:59."

Instagram:

„Közeleg a húsvét, indulhat a TOJÁS KERESÉS!

JÁTSSZ VELÜNK ÉS NYERD MEG a 3 db MaxCity vásárlási utalvány egyikét! Mit kell tenned?

1️⃣  Eldugtunk jó pár tojást a képen, találd meg az összeset! Összesen hány tojást látsz a képen? A megfejtéseket kommentben várjuk.
2️⃣ A kommentedben tageld be két barátodat is!
3️⃣ Kövesd a @maxcity.official profilját!


A játékosok között Instagramon 1 db, Facebookon további 2 db 25.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki 2022.04.20-án.

Játssz velünk Facebookon is!

Kellemes húsvétot és jó játékot kívánunk!

A játék ideje: 2022.04.11. 10:00 - 2022.04.18. 23:59.”

4.2  A Játékos feladata, hogy az Instagram posztra adott kommentben megírja, összesen hány tojást lát a megosztott képen, emellett a kommentjében megjelölje két ismerősének Instagram profilját, és kövesse a MaxCity (@maxcity.official) Instagram oldalát;

és/vagy

a Facebook posztra adott kommentben megírja, összesen hány tojást lát a megosztott képen.

4.3.  Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt Facebookon és Instagramon is csak egy-egy db kommenttel vehet részt a Játékban.

4.4.  Szervező az érvényes Pályázatok közül 2022. április 20. napján 13 óra 00 perckor, a Szervezőnek a MaxCity Lakberendezési Áruházban található Üzemeltetési Irodájában (2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a) háromtagú bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a Facebookon pályázó játékosok közül kettő azaz 2 db, az Instagramon pályázó játékosok közül egy, azaz 1 db, így összesen három, azaz 3 db nyertes Pályázatot sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson platformonként összesen kettő-kettő, azaz 2-2 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.5.  Nyeremények: A játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények (a továbbiakban: „Nyeremények”):

A Facebook játék 2 db nyertesének fejenként 1-1 db, azaz összesen 2 db bruttó 25.000 Ft értékű vásárlási utalvány, mey beváltható hat hónapig, azaz 2022.11.30-ig a MaxCity üzleteiben;

Az Instagram játék nyertesének 1 db, azaz összesen 1 db bruttó 25.000 Ft értékű vásárlási utalvány, mey beváltható hat hónapig, azaz 2022.11.30-ig a MaxCity üzleteiben;.

4.6.  A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy játékos legfeljebb egy darab nyereményre lehet jogosult.

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1.  A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően, de legkésőbb 2022. április 20. napján 20:00 óráig Instagramon privát üzenetben, Facebookon a poszt alatti kommentre adott válaszban értesíti a nyertes Játékost (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek a Szervező Instagram/Facebook oldalán privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (Név, életkor, email cím, postázási cím). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2  A Nyereményeket a Lebonyolító postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az adott sorsolás időpontját követő 90 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

5.3  A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.4  A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a Facebook és Instagram rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.5.  A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1  A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1  Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2  nyertesség esetén nevüket és Facebook / Instagram profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3  részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2.  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: MaxCity (cím: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.) címén vagy a marketing@maxcity.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3.  Az adatok kezelője és feldolgozója: Thematic Properties Ingatlanalap (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12.; honlap: www.maxcity.hu, továbbiakban: Adatkezelő/Adatfeldolgozó). Az Adatkezelő határozza meg jelen játékszabály feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a játék lebonyolításának feltételeit. Az adatfeldolgozó végzi a játék lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendőket (pl. Nyertesek értesítése).

Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.

A kezelt személyes adatok köre: a játékosok neve, születési ideje, email címe, postázási címe.

Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő 90 nap. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő/adatfeldolgozó marketing osztályának (MaxCity) munkatársai, közreműködő munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek jelen Játékszabályzat alapján megadott hozzájáruló nyilatkozata. A játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen játékszabályban foglaltak szerint kezelje.

7.4.  Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1  A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.  A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3.  A Szervező kizárja a felelősségét minden, az Instagramot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Facebookot vagy az Instagramot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5.  Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás, képfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot, kilép a Facebookból vagy az Instagramból, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a ksizolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.  Szervező kizárja a felelősségét a Facebook vagy Instagram profilok rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.  A Játékos a Facebook és Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook vagy az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz vagy az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook vagy az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8.  Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi valamint a Játékszabályzat lényeges változásáról haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Budapest, 2022. április 11.

MAXCITY LAKBERENDEZÉSI ÁRUHÁZ
Thematic Properties Ingatlanalap
szervező

Vissza
EN