Vissza a lap tetejére

„KARE HUNGARY – I LOVE YOU BEARY MUCH – VALENTIN NAPI JÁTÉK” FACEBOOK, INSTAGRAM ÉS TIKTOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

Kategóriák

2023.02.10.

„KARE HUNGARY – I LOVE YOU BEARY MUCH – VALENTIN NAPI JÁTÉK” FACEBOOK,  INSTAGRAM ÉS TIKTOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.


1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A „KARE HUNGARY – I love you beary much – Valentin napi játék” elnevezésű Facebook, Instagram és TikTok nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék szervezője”): SOHO DESIGN KFT. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a; cégjegyzékszám: 13 09 162913; adószám 24289872213) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”), és/vagy Instagram profillal („Instagram profil”) és/vagy TikTok profillal (”TikTok profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. a https://www.instagram.com/kare_hungary domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Instagram”) található „KARE Hungary” elnevezésű Instagram rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a 2023. február 10. napján 15 óra 00 perckor posztolt felhívásra – a posztra adott kommentben – megjelöli a szerelmének a profilját (pl. @profil), akivel szerencsés párost alkotnak. A játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a komment mellett lájkolja a posztot és saját profiljával kövesse a @kare_hungary Instagram oldalát. Játékos a játékban való részvétellel a Szervező rendelkezésére bocsátja az Instagram oldalon megadott, 2.1.4 pontban meghatározott adatait;

2.1.2. a https://www.facebook.com/KARE.Hungary domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook”) található ”KARE Budapest” elnevezésű Facebook rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a 2023. február 10. napján 15 óra 00 perckor posztolt felhívásra – a posztra adott kommentben – megírja a szerelmének a keresztnevét, akivel szerencsés párost alkotnak, ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Facebook oldalon megadott, 2.1.4. pontban meghatározott adatait; 

2.1.3. a https://www.tiktok.com/@kare_hungary domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”TikTok”) található ”KARE Hungary” elnevezésű TikTok rajongói oldal („Rajongói oldal”) felületén a 2023. február 10. napján 15 óra 00 perckor posztolt videóra – a videóra adott kommentben – megjelöli a szerelmét, akivel szerencsés párost alkotnak. A játékban való részvétel feltétele továbbá, hogy a komment mellett saját profiljával kövesse a @kare_hungary TikTok oldalát. Játékos a játékban való részvétellel a Szervező rendelkezésére bocsátja a TikTok oldalon megadott, 2.1.4. pontban meghatározott adatait, továbbá

2.1.4. egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook, az Instagram és a TikTok által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook, és/vagy Instagram és/vagy TikTok regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, Instagram felhasználónév, TikTok felhasználónév, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos mindhárom platformon egy-egy (1-1 db) Pályázat beküldésére jogosult.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a SOHO Design Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján, és/vagy az Instagram és/vagy a TikTok profiljuk (nicknév) alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. 

2.6. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált Facebook profilon és/vagy saját Instagram profilon, és/vagy saját TikTok profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által Facebook, Instagram vagy TikTok profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook, Instagram, TikTok profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook és/vagy Instagram, és/vagy TikTok profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook és/vagy Instagram,  és/vagy TikTok profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan igazolt kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. 

2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2023. február 10. napján 15 óra 00 perctől – 2023. február 14. napján 15 óra 59 percig.

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2023. február 14. napján 15 óra 59 perc.

4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során 2023. február 10. napján 15 óra 00 perckor kiposztol egy-egy felhívást a Facebook és az Instagram oldalára, egy videót pedig a TikTok csatornájára.

Facebook:

„Szerencsésnek érzitek magatokat, amiért egymásra találtatok és szeretitek egymást?  Akkor JÁTSSZATOK VELÜNK, HOGY TIÉTEK LEHESSEN VALENTI NAPI NYEREMÉNYÜNK!

Írd meg a nevét kommentben annak a személynek, akivel igazán szerencsés párost alkottok és ne hagyd ki kommentedből az #ILoveYouBearyMuch hashtaget sem! Ezzel megnyerheted magatoknak a képen látható, csókolózó maci párost ábrázoló dekorációs szobrunkat!

Játssz velünk Instagramon és TikTokon is, így nagyobb eséllyel lehetsz sorsolásunk szerencsés nyertese! 

Instagram  @kare_hungary
TikTok  @kare_hungary

Sorsolás Valentin napon, azaz 2023. február 14-én.

A játék ideje: 2023.02.10. 15:00 - 2023.02.14. 15:59”

Instagram:

„Szerencsésnek érzitek magatokat, amiért egymásra találtatok és szeretitek egymást?  Akkor JÁTSSZATOK VELÜNK, HOGY TIÉTEK LEHESSEN VALENTI NAPI NYEREMÉNYÜNK!

Mit kell tenned?

1. Jelöld meg kommentben azt a személyt, akit igazán szeretsz!
2. Lájkold a posztunkat!
3. Kövesd a @kare_hungary profilját!

Ezzel megnyerheted magatoknak a képen látható, csókolózó maci párost ábrázoló dekorációs szobrunkat!

Játssz velünk TikTokon és Facebookon is, így nagyobb eséllyel lehetsz sorsolásunk szerencsés nyertese! 

Facebook  KARE Hungary
TikTok  @kare_hungary

Sorsolás Valentin napon, azaz 2023. február 14-én.

A játék ideje: 2023.02.10. 15:00 - 2023.02.14. 15:59

Játékszabály: link a Bio-ban!” 

TikTok:

„Szerencsésnek érzitek magatokat, amiért egymásra találtatok és szeretitek egymást?  Akkor JÁTSSZATOK VELÜNK, HOGY TIÉTEK LEHESSEN VALENTI NAPI NYEREMÉNYÜNK!

Mit kell tenned?

1. Jelöld meg kommentben azt a személyt, akit igazán szeretsz!
2. Kövesd a @kare_hungary TikTok csatornáját!

Ezzel megnyerheted magatoknak a kévideóban látható, ölelkező maci párost ábrázoló dekorációs szobrunkat!

Játssz velünk Facebookon és Instagramon is, így nagyobb eséllyel lehetsz sorsolásunk szerencsés nyertese! 

Facebook  KARE Hungary
Instagram  @kare_hungary

Sorsolás Valentin napon, azaz 2023. február 14-én.

A játék ideje: 2023.02.10. 15:00 - 2023.02.14. 15:59

Játékszabály: link a @kare_hungary Instagram oldal Bio-jában!” 

4.2 A Játékos feladata, hogy az Instagram posztra adott kommentben megjelölje a szerelme Instagram profilját (pl. @profil), akivel szerinte szerencsés párost alkotnak, emellett lájkolja a posztot és kövesse a KARE Hungary (@kare_hungary) Instagram oldalát; 

és/vagy 

a Facebook posztra adott kommentben megírja a szerelme keresztnevét az #ILoveYouBearyMuch hashtag kíséretében, akivel szerinte szerencsés párost alkotnak;

és/vagy

 a TikTok videóra adott kommentben megjelölje a szerelme TikTok profilját (pl. @profil), akivel szerinte szerencsés párost alkotnak, emellett kövesse a KARE Hungary (@kare_hungary) TikTok oldalát; 

4.3. Egy Játékos a játék teljes időtartama alatt Facebookon, Instagramon és TikTokon is csak egy-egy db kommenttel vehet részt a Játékban. 

4.4. Szervező az érvényes Pályázatok közül 2023. február 14. napján 16 óra 00 perckor, a Szervező székhelyén háromtagú bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a Facebookon pályázó játékosok közül egy, azaz 1 db, az Instagramon pályázó játékosok közül egy, azaz 1 db, a TikTokon pályázó játékosok közül egy, azaz 1 db, így összesen három, azaz 3 db nyertes Pályázatot sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson platformonként összesen kettő-kettő, azaz 2-2 db, összesen 6 db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes a pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertesek valamelyike a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.5. Nyeremények: 

4.5.1. A játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények  (a továbbiakban: „Nyeremények”): 

Facebookon, Instagramon is egy-egy, összesen tehát kettő, azaz 2 db KISSING BEARS DEKOR TÁRGY 17CM (53452) dekorációs szobor, melynek bruttó ára 9.945 Ft/ db.

TikTokon egy, azaz 1 db CUDDLY BEARS DEKOR TÁRGY 16CM (53453) dekorációs szobor, melynek bruttó ára 9.945 Ft.

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy játékos legfeljebb egy darab nyereményre lehet jogosult. 

5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.4 pontban írt sorsolást követően, de legkésőbb 2023. február 14. napján 22:00 óráig Instagramon privát üzenetben, Facebookon és TikTokon a poszt alatti kommentre adott válaszban értesíti a nyertes Játékost (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 72 órán belül visszaigazolni a Szervezőnek a Szervező Instagram/Facebook oldalán privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (Név, életkor, email cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2 A Nyereményt a nyertes Játékos személyesen, előre egyeztetett időpontban veheti át a KARE üzletében (MaxCity Lakberendezési Áruház - 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a, I. emelet 112-es üzlet), nyitvatartási időben: H-Szo: 10:00-20:00, V: 10:00-19:00). A Szervező az Értesítés Játékos általi visszaigazolására írt válasz üzenetben részletesen tájékoztatja a Játékost a Nyeremény igénybevételének módjáról, feltételeiről. A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

5.3 A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.4 A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket a Facebook, Instagram és TikTok rajongói oldalain közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve vagy nickneve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket, nicknevüket és Facebook / Instagram / TikTok profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: SOHO Design Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a) címén vagy a kare@maxcity.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője és feldolgozója: SOHO Design Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a, honlap: https://www.kare-design.com/hu/hu/, továbbiakban: Adatkezelő/Adatfeldolgozó). Az Adatkezelő határozza meg jelen játékszabály feltételeit, biztosítja a nyereményeket és a játék lebonyolításának feltételeit. Az adatfeldolgozó végzi a játék lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendőket (pl. Nyertesek értesítése).
Az adatkezelés célja: a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása.

A kezelt személyes adatok köre: a játékosok neve, Instagram / TikTok nickneve, születési ideje, email címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: a nyertesek értesítését követő 90 nap. Ezt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: az Adatkezelő/adatfeldolgozó marketing osztályának munkatársai, közreműködő munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintetteknek jelen Játékszabályzat alapján megadott hozzájáruló nyilatkozata. A játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen játékszabályban foglaltak szerint kezelje.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Facebookot, Instagramot vagy a TikTokot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. 

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás, képfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot, kilép a Facebookból, Instagramból, vagy a TikTokból, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhellyel, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a Facebook, Instagram vagy TikTok profilok rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

8.7. A Játékos a Facebook, Instagram és TikTok promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com, az instagram.com vagy a tiktok.com weboldalakat üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai, TikTok Technology Limited) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook, az Instagram vagy a TikTok által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz, az Instagramhoz vagy a TikTokhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook, az Instagram vagy a TikTok részére, hanem a Szervező részére történik. 

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi valamint a Játékszabályzat lényeges változásáról haladéktalanul értesíti a résztvevőket. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról. 

Budapest, 2023. február 10.

KARE HUNGARY
SOHO Design Kft.
szervező

Vissza
EN